Κοινωνία Υπό κατασκευή: Λόγια και εικόνες για την ελληνική κρίση

Η Ελληνική κρίση είναι πανθομολογούμενη. Πώς φθάσαμε ως εδώ; Ποιες οι ευθύνες και πώς επιμερίζονται; Πώς επιδρούν τα μέτρα που εφαρμόζονται; Τι απαιτείται για να βγει η Ελλάδα από την ύφεση και την κρίση, που την μαστίζουν τα τελευταία χρόνια;     Κοινωνία Υπό κατασκευή: Λόγ… by Debt Free on Scribd

Read more