Εκτός από την παρέμβαση στην Δημόσια σφαίρα μέσω του διαδικτύου και άλλων μορφών διάχυσης του λόγου, όπως τα ΜΜΕ, το παρόν πρόγραμμα επιχείρησε να μεταδώσει τις πληροφορίες και τις επεξεργασίες του με ποικίλους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι τα σεμινάρια που επιχείρησαν να εκλαϊκεύσουν σύνθετα θέματα σχετικά με τη κρίση χρέους, τα μνημόνια και τις αρνητικές συνέπειες που είχαν στη ζωή των ανθρώπων, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Η εκδήλωση του Debt Free για το χρέος

Τι είναι το χρέος; Ποιος και πώς το δημιούργησε; Ποιος και πώς το αποπληρώνει; Η Ελλάδα ξεμπέρδεψε με το χρέος; Δέκα χρόνια μετά την επίσημη έναρξη της περιπέτειας αυτής, τι ξέρουμε εμείς οι πολίτες; Αντιλαμβανόμαστε πώς και πόσο μας αφορά; Ακόμη; Ή μάλλον για πόσο ακόμη; Σχετίζεται μόνο με την οικονομία ή «μπλέκεται» στα πόδια και της πολιτικής;

Read more