Σύντομες εισηγήσεις από έγκυρους αναλυτές σε σεμινάρια που επιχείρησαν να εκλαϊκεύσουν σύνθετα θέματα σχετικά με τη κρίση χρέους.