Έμπειροι ερευνητές συνδυάζουν την θεωρητική γνώση με την εμπειρική τεκμηρίωση και χρησιμοποιούν ειδικά μέσα για τη συλλογή και ταξινόμηση εμπειρικών δεδομένων εστιάζουν σε θέματα δημοσίου χρέους, με σκοπό την διεύρυνση και επέκταση της γνώσης πάνω σε συγκεκριμένα θέματα.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται με την αξιοποίηση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων, για μεγάλα θέματα της οικονομικής και πολιτικής επικαιρότητας.