Θεωρητικές συμβολές με παραπομπές και βιβλιογραφία που ακολουθούν το ακαδημαϊκό πρωτόκολλο φιλοδοξώντας να προωθήσουν την επιστημονική αναζήτηση