Το πρόγραμμα “Debt Free” που υλοποιεί το Advanced Media Institute εστιάζει στην Ελλάδα και την Κύπρο, δύο χώρες που βίωσαν τις συνέπειες από την κρίση χρέους δυσανάλογα ως προς το μέγεθός τους

Debt Free

Το πρόγραμμα “Debt Free”  που υλοποιεί το Advanced Media Institute εστιάζει στην Ελλάδα και την Κύπρο, δύο χώρες που βίωσαν τις συνέπειες από την κρίση χρέους δυσανάλογα ως προς το μέγεθός τους.

Το πρόγραμμα αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος ως κατεξοχήν αντιδημοκρατικού φαινομένου. Ενός φαινομένου που εντείνει την υποτέλεια και τις ανισότητες σε ολόκληρες κοινωνίες, προς όφελος των πολύ λίγων. Στο πλαίσιό του προγράμματος αξιοποιούνται επιστημονικές έρευνες, εκλαΐκευση μέσω των ΜΜΕ, εργαστήρια διαλόγου και μίνι ντοκιμαντέρ. Τα αποτελέσματα γίνονται γνωστά εντός και εκτός των δύο χωρών σε κοινωνικές ομάδες που έχουν πληγεί από την κρίση και κυρίως στη νεότερη γενιά. Ταυτόχρονα, οικοδομούνται δίκτυα συνεργασίας με άλλους διεθνείς οργανισμούς, σε συνεργασία πάντοτε με τους εταίρους του προγράμματος DEAR, συμπεριλαμβανομένης της Eurodad.

Το Deb Free συμβάλει στον βασικό στόχο του  «Citizens for Financial Justice» (C4FJ) που είναι η προώθηση των Στόχων Χιλιετίας του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση της φτώχειας καθώς και η ανάδειξη και η προώθηση εναλλακτικών λύσεων διαχείρισης του δημοσίου και ιδιωτικού χρέους. Αυτές οι λύσεις σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και αναμφίβολα υλοποιούνται μέσα από την πλήρη ή μερική διαγραφή του, μία πρόταση που έχει κερδίσει σημαντικούς υποστηρικτές σε όλον τον κόσμο.

Σημαντικά ενισχύει το εγχείρημα η συμμετοχή μελών του ΑΜΙ, καθώς και φοιτητών και φοιτητριών του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Κύπρου, ενώ τα αποτελέσματά του ενσωματώνονται σε εκπαιδευτικές διαδικασίες των παραπάνω ιδρυμάτων, αφήνοντας έτσι μια κρίσιμης σημασίας γνωστική παρακαταθήκη.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/debtfree/public_html/wp-content/themes/dt-the7/inc/class-the7-aq-resize.php on line 121

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/debtfree/public_html/wp-content/themes/dt-the7/inc/class-the7-aq-resize.php on line 122

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/debtfree/public_html/wp-content/themes/dt-the7/inc/class-the7-aq-resize.php on line 121

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/debtfree/public_html/wp-content/themes/dt-the7/inc/class-the7-aq-resize.php on line 122

Στόχοι

Βασικός στόχος του C4FJ είναι η προώθηση των Στόχων Χιλιετίας του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση της φτώχειας καθώς και η ανάδειξη και η προώθηση εναλλακτικών λύσεων διαχείρισης του δημοσίου και ιδιωτικού χρέους, οι οποίες θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι ιδίως η πλήρης ή μερική διαγραφή του, μία πρόταση που έχει κερδίσει σημαντικούς υποστηρικτές σε όλο τον κόσμο.

Σημαντικά ενισχύει το εγχείρημα η συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών του ΑΜΙ, καθώς και του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Κύπρου, ενώ τα αποτελέσματά του ενσωματώνονται σε εκπαιδευτικές διαδικασίες των παραπάνω ιδρυμάτων, αφήνοντας έτσι μια κρίσιμης σημασίας γνωστική παρακαταθήκη.

Το Advanced Media Institute (ΑΜΙ) έχει ως πρωταρχικό σκοπό του την εμβάθυνση και τον εξορθολογισμό του δημόσιου λόγου. Τεκμηριώνει και αναδεικνύει τον ρόλο τον οποίο παίζουν οι κρίσεις χρέους στην εξάπλωση της φτώχειας και την υποβάθμιση της δημοκρατίας.