BlogMainstream

Ιστορική προσέγγιση του Δημοσίου Χρέους της Ελληνικής οικονομίας

Η παρούσα εργασία στόχο έχει να προσεγγίσει ιστορικά το δημόσιο χρέος της Ελληνικής Οικονομίας. Η ανάλυση αυτή επικεντρώνεται στην οικονομία της μεταπολίτευσης και ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1980 ως και το 2005. Όπως φάνηκε από την εξέλιξη των εσόδων και δαπανών, οι δαπάνες κατά το διάστημα αυτό υπερέβαιναν συστηματικά τα έσοδα, κάτι που οδήγησε…

Περισσότερα
BlogMainstream

Δυναμική ανάπτυξης του Δημοσίου Χρέους και τρόποι διαχείρισής του

Δημόσιο Χρέος είναι το σύνολο των χρηματικών πόρων που οφείλει η Κυβέρνηση μιας χώρας τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό . Δημιουργείται από την κά- λυψη των ελλειμμάτων του κρατικού προϋπολογισμού με δανεισμό . Όταν το Δημό- σιο Χρέος υπερβεί ένα όριο μετατρέπεται σε διαρθρωτικό πρόβλημα της Οικονομίας διότι γίνεται αυτοτροφοδοτούμενο . Κεντρικό στοιχείο…

Περισσότερα