Συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο που προωθούν τον επιστημονικό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων.