Κινούμενη εικόνα με αφήγηση, συνεντεύξεις και χρήση δεδομένων που διεκδικεί τη δική της θέση στην αξιόπιστη πληροφόρηση