Στην παρούσα κατηγορία περιλαμβάνεται βίντεο, μικρό ντοκιμαντέρ που συμπυκνώνει θεωρητικές και δημοσιογραφικές επεξεργασίες σχετικά με τα ζητήματα που άπτονται της θεματικής του προγράμματος. Δηλαδή ζητήματα δημοσίου και ιδιωτικού χρέους που συνδέονται άμεσα με τις νεοφιλελεύθερες οικονομικές και πολιτικές επιλογές, οι οποίες επηρέασαν δραματικά το βιοτικό επίπεδο των μεσαίων και χαμηλότερων οικονομικά στρωμάτων, τόσο στην Ελλάδα και την Κύπρο, όσο και Διεθνώς.