Η παρούσα κατηγορία περιλαμβάνει καταχωρήσεις μεγάλων ΜΜΕ για το πρόγραμμα και το έργο του. Πρόκειται για μία εφαρμογή της θεμελιώδους αντίληψης που διέπει το συγκεκριμένο πρόγραμμα πως οι θεωρητικές επεξεργασίες δεν είναι για να μένουν στους τέσσερις τοίχους του πανεπιστημίου, αλλά για να μεταδίδονται στην κοινωνία και να συμβάλουν στον προοδευτικό μετασχηματισμό της.